Ønsker man en isolasjon med lenger levetid, eller et mer estetisk utseende bør man beskytte isolasjonen.
Ved utendørs montasje må man alltid isolasjon beskyttes mot fuktighet og UV-stråling.
Non Metallic Cladding for spesiel godt egnet til utendørs installasjoner for bruk
innen olje og gass og industriinstallasjoner