Lydisolasjon iht ISO 15665 for industri og offshore-installasjoner.
Et komplett system med ulike lag av K-FLEX ST og K-FLEX ECO
kombinert med 240 kg open cellet materiale og tunge folier.
Ytterkledning av IN CLAD non-metallic cladding.
Systemene tilfredsstiller ISO 15665 Class A – B – C – og D samt NORSOK klassene 6, 7 og 8.