Froth-Pak 600 iso (13011)

FROTH-PAK 600

FROTH-PAK er «en skummaskin i kartong» som gjør det mulig for alle å skumme profesjonelt. . Froth Pak® er et to-komponent skum som inneholder en A og en B komponent, og Froth Pak brukes til isolering, tetting, fuging, dekorasjoner, flytemiddel mm.

FROTH-PAK 600-produkter brukes stadig mer i kombinasjon med en isocyanatsylinder som kombineres med en polyolsylinder. Avhengig av bruksområdet velges enten langsomt ekspanderende polyol [SR], raskt ekspanderende [QR] eller med høy tetthet [HD]. Slangen kobles mellom de to sylindrene og sprøytepistolen. Munnstykket på sprøytepistolen klikkes på plass og sikrer en jevn fordeling av de to hovedkomponentene i det isolerende polyuretanskummet. De to sylindrene er allerede under trykk og har en totalvekt på ± 25 kg.

Bli kontaktet om dette produktet

Skjult felt for produktnavn - varenummer