Isoleringsnytt

Isoleringsnytt er en side som samler praktisk og teknisk kunnskap innen teknisk isolering i samarbeid med markedsledende leverandører som K-Flex, Knauf, 3M og Goebel. 
Temaene presenteres i form av artikler innen forskjellige material- og bruksområder.
k-fonik-ror-med-flerlagsisolasjon-st

Støy fra rør – hvordan redusere iht. ISO 15665?

16. februar 2016
k-fonik-ror-med-flerlagsisolasjon-st

Støy er blant annet definert som uønsket lyd. Innen industri har man i mange år effektivt bekjempet støyen med innbygninger og avskjerming av støyende maskiner samt redusert etterklangstiden i industrilokaler med absorberende flater.

Støy fra industrirør er ofte et forsømt tema, men det kan nå løses på en ny og effektiv måte ved en kombinasjon med elastomerprodukter fra K-Flex. Ved å kombinere en gitt konfigurasjon av elastomer cellegummi med lukkede celler, tunge (masse) produkter og produkter med åpne celler og lydisolasjonsfolier – oppnår man en eksepsjonell reduksjon av lydnivået. Disse i en gitt konfigurasjon er testet iht ISO 15665 i klassene A, B og C med svært godt resultat. Pga av de gode egenskapene til produktene er denne løsningen mindre plasskrevende enn tradisjonelle løsninger. Dette har ført til et større bruksområde innen offshore og i olje- og gassmarkedet. I alle konfigurasjonene tilfredsstiller K-Fonik-systemet ISO 15665 eller NORSOK. En annen viktig sak er at det kan brukes innen termoakustisk isolasjon innen LNG.

ISO 15665:2003 definerer den akustiske ytelsen for tre ulike klasser (Class A, B og C) av isolasjon. Den er anvendbar for akustisk isolasjon for sylindriske stålrør med tilhørende komponenter og for rør med diameter inntil 1 m, og minimum veggtykkelse på 4,2 mm for diameter mindre enn 300 mm og 6,3 mm for diameter fra 300 mm og oppover. ISO 15665:2003 dekker både design- og installasjonsaspekter vedrørende akustisk isolasjon og gir veiledning til støykontroll-personell i hvordan velge riktig klasse og omfang av isolasjon som er nødvendig for en bestemt anvendelse. Den gir typiske eksempler for konstruksjonsmetoder, men eksemplene er til orientering.

K-FLEX ST


Elastomer isolasjon, NBR basert, for de fleste industrielle installasjoner hvor det ikke stilles krav til halogenfrihet (se under). K-FLEX ST kan brukes i temperaturområde fra -198 °C til + 116 °C. K-FLEX ST har lav termisk konduktivitet og høy motstand mot vanndampdiffusjon. Typiske industrielle installasjoner er akustiske og kryogeniske installasjoner samt generell kondens og varmeisolering.

K-FLEX ECO

Dette grønne elastomer isolasjonsmaterialet er formulert og produsert uten bruk av halogener. K-Flex ECO kan brukes i et temperaturområde fra – 198 °C til + 120 °C. Takket være dens sammensetning, vil eventuelle gasser som avgis under en brann ha lav røktetthet og vil være delvis gjennomsiktig og ikke giftig. Godkjent iht IMO Res. MSC 61 (67)og IMO Res. A 653 (16). Typiske industrielle installasjoner er akustiske og kryogeniske installasjoner. I tillegg kommer termisk og kondensisolering av rør innen olje og gass samt generell rørisolering i boligmoduler.

K-FLEX HT

Elastomer Isolasjon – EPDM basert, med et bruksområde fra – 198 °C til + 150 °C. Produktet er fleksibelt ned til – 40 °C. Typiske industrielle installasjoner er termoakustiske og kryogeniske installasjoner. 

K-FLEX K-FONIK 240


K-Fonik 240 er et produkt med åpne celler med en densitet på 240 kgm³. K-FONIK 240 har spesielt gode egenskaper innen lydisolasjon. Materialet har høyere densitet enn tradisjonelle materialer og krever derfor mindre plass for å oppnå gode apsorbsjonsverdier.

K-FLEX K-FONIK 240 er støv- og fiberfri.

K-FLEX K-FONIK GK – GV

K-FONIK GK tung lydisolasjonsfolie (viskoelastisk) polymerbasert og brannsikkert mineralfyll. De spesielle lydisolasjons egenskapene gjør det til et utmerket produkt for industriell bruk.

K-FLEX K-FONIK GV er et halogenfritt lydisolasjonsmateriale iht. IMO A653 (CE MARINE). Bruksområdet er det samme som for K-Fonik GK

FLEX IN CLAD SYSTEM

K-FLEX IN CLAD er en «non-metallic cladding” CPE basert polymerkledning i 1 mm tykkelse.

K-FLEX IN CLAD gir varig beskyttelse i krevende marine miljøer. Bestandig mot olje, salt og UV. Diffusjonsmotstandstall på 50 000 µ.


Fordelene MED K-FONIK kan oppsummeres slik:

- God lydreduksjon og tilfredsstiller ISO 15665
- Krever mindre plass sammenliknet med tradisjonelle systemer
- Enkelt å montere