Isoleringsnytt

Isoleringsnytt er en side som samler praktisk og teknisk kunnskap innen teknisk isolering i samarbeid med markedsledende leverandører som K-Flex, Knauf, 3M og Goebel. 
Temaene presenteres i form av artikler innen forskjellige material- og bruksområder.
Eksentrisk koffertlås 701 med kjetting

Hva er NORSOK?

08. januar 2016
Eksentrisk koffertlås 701 med kjetting

Alle produkter som går inn i olje- og gassmarkedet må være iht NORSOK.

NORSOK-standardene blir utviklet av den norske petroleumsindustrien for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet, verdiskaping og kostnadseffektivitet for utbygging og drift i petroleumsindustrien. Videre er det meningen at NORSOK-standardene skal, så langt som mulig, erstatte selskapsspesifikasjoner og benyttes som referanser i myndighetenes regelverk.

NORSOK-standardene er i størst mulig grad basert på anerkjente internasjonale standarder med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle omforente krav i den norske petroleumsindustrien. Der det er relevant vil NORSOK-standardene brukes som innspill i det internasjonale standardiseringsarbeidet.

De berørte NORSOK-standardene vil bli trukket tilbake ved utgivelse av internasjonale standarder.

NORSOK-standardene utvikles i henhold til konsensusprinsippet som gjelder generelt for arbeidet med standarder og er i samsvar med de prosedyrer som er definert i NORSOK A-001N.

NORSOK-standardene utvikles og utgis med støtte av Oljeindustriens Landsforening (OLF), Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Petroleumstilsynet. NORSOK-standardene administreres og publiseres av Standard Norge.

Standarden stiller krav både til utførelse og kvalitet:

4.5.6 Tilleggsmateriell

Alt tilleggsmateriell skal være av AISI 316

Låseinnretninger: Prefabrikkerte kasser skal ha justerbare eksenterlåser med minste 5544516701strekkstyrke 900 N