Isoleringsnytt

Isoleringsnytt er en side som samler praktisk og teknisk kunnskap innen teknisk isolering i samarbeid med markedsledende leverandører som K-Flex, Knauf, 3M og Goebel. 
Temaene presenteres i form av artikler innen forskjellige material- og bruksområder.
Lim 425

Limteknikk – hvordan lime elastomer (cellegummi) isolasjon raskt, miljøvennlig og sikkert?

16. februar 2016
Lim 425

Korrekt bruk og påføring av lim i forbindelse med montering av K-FLEX elastomer/ cellegummi-isolasjon er viktig for å oppnå et visuelt godt resultat, og ikke minst for å levere en god teknisk og funksjonell isolasjon med lang levetid.

Skal du isolere kjølerør, dvs forhindre kondens og at fuktig luft trenger inn til det kalde røret (som kan skape korrosjon på røret) – hjelper det lite at isolasjonen har gode tekniske verdier hvis limteknikken svikter. Dårlig limte og åpne skjøter vil raskt føre til kondens mellom isolasjon og rør, og redusere isolasjonens egenskaper pga av fuktig isolasjon.

Regler for riktig liming

1. Følg K-Flex montasjehåndbok, bruksanvisningen på boksen, K-Flex Gluemaster og HMS Datablader
2. Bruk pensler med en kort fast bust eller K-Flex Gluemaster (trim gjerne busten 3-5 mm)
3. Påfør Lim K-420 jevnt og tynt på begge falter
4. La limet lufttørke – ta «fingerprøven»
5. Trykk flatene kraftig og kort sammen
6. Skjøter som er under press – feks skjøter mellom slanger/plater – limes vått. Skyv lett sammen.

HMS for K-Flex Lim K-420 og K-420 Rensevæske

For arbeid med Lim K-420 og K-420 Rensevæske må man følge HMS dokumentene. For arbeid i trange og uventilerte rom bør man bruke en kullfilter maske. Det anbefales enten å bruke tynne arbeidshansker eller beskytte hendene med krem av typen «usynlig hanske»

K-Flex rensevæske_hvit bakgrunn


K-FLEX LIM K 420

K-FLEX K 420 lim er spesielt utviklet kontaktlim – løsemiddelbasert – for bruk til K-FLEX produkter. Lim K-420 løser således opp en del av overflaten og «vulkaniserer/kaldsveiser» flatene.

Forberedelse av arbeidene
Flatene som skal limes må være helt rene og fri for fett (bruk K-FLEX K-420 Rensevæske). På overflater som tidligere er malt, må man forsikre seg om at limet er kompatibelt med malingen, og at «koking» ikke oppstår. Ikke bruk lim på overflater som har blitt behandlet med produkter som inneholder asfalt, bitumen eller linolje. En test på om flaten er kompatibel med Lim K-420, kan utføres med ved å lime tre stk. K-FLEX ST/ECO på 10×10 cm fast til røret på tre tilfeldige steder. Etter 36 timer prøver man å rive av prøvene. Følger det ikke med maling, men det blir et materialbrudd i K-FLEX isolasjonen, er underlaget kompatibelt med Lim K-420.

Hvordan påføre Lim K-420?
Teknisk og visuelt gode limskjøter oppnås best ved at snittflatene er rette og jevne og skåret med en skarp kniv. Følg instruksene i K-FLEX Montasjehåndbok – se på www.kflex.com

Før bruk rør godt om i limet. Lim K-420 påføres med en pensel (alternativt K-Flex Gluemaster – se under) som har en kort fast bust. Limet påføres tynt (ikke for mye) og jevnt på begge snittflater. Når limet er berøringstørt – dvs det kan ikke trekkes ut tråder – trykkes flatene kraftig og kort sammen. Husk at utluftingstiden er avhengig av omgivelsestemperaturen og luftfuktigheten. Jo mer lim som er påført – jo lenger utluftingstid trenger man.

ACC_COMPONENTS_Dispenser_2


På beholdere, tanker og rektangulære kanaler påføres Lim K-420 – fordelaktig med en spatel. Påfør først limet på K-Flex og så på metallflaten. Følg instruksjoner for utlufting over.

Ved bruk av store lim mengde anbefales det å helle fra den største kannen (2,6 l) over i mindre. Før du heller over – rør godt om.

Lim K-420 er ikke UV-bestandig.

Arbeidstemperatur: +5 til +30 C (ideell temperatur er + 20 C): Ved temp +30 og over – er utluftingstiden svært kort.

Tørke/herdetid: 36 timer

Lagring: Kaldt, men frostfritt. Holdbarhet: ett år. Frossent lim som har blitt geleaktig – kan tines/varmes sakte opp og omrøres kraftig

Forbruk av Lim K-420 (påført på to flater) 1 liter rekker til;
Helliming/flater: ca 3,5 m²
9 mm : ca 170 m
13 mm : ca 125 m
19 mm : ca 85 m
25 mm : ca 50 m

K-FLEX K-420 RENSEVÆSKE
K-Flex RenseveskeBest kvalitet på limskjøter/flater oppnås ved at lim- og snittflater er rene – dvs frie for støv og fett. Urene flater anbefales renset med K-Flex Rensevæske for Lim K-420. Det anbefales også å bruke K-FLEX rensevæske til å rengjøre verktøy, pensler og spatel. Holdbarhet: ubegrenset

K-FLEX GLUEMASTER
K-FLEX GLUEMASTER er en variant av en pumpekanne med beholder på 0,25 l for lim og en utskiftbar børste på en tut. Fordelene med K-Flex Gluemaster er at man har lim i en lukket beholder noe som gir mindre utlufting og bedre arbeidsmiljø. I tillegg har man alltid lim og pensel med seg. Med den bøyde tuten kommer man lett til trange steder
Rør boksen godt før Lim K-420 fylles over fra original emballasjenK-Flex Glumaster
Max fylling: 75 % – fyll på når det er 25% igjen
Rist godt på boksen før bruk
Pump opp nødvendig lim til børsten og stryk godt ut
Rengjør børsten etter bruk med K-420 Rensevæske
Når du ikke bruker kannen – beskytt børsten med den medfølgende plasthetten

Lim og annet tilbehør kan kjøper her