Isoleringsnytt

Isoleringsnytt er en side som samler praktisk og teknisk kunnskap innen teknisk isolering i samarbeid med markedsledende leverandører som K-Flex, Knauf, 3M og Goebel. 
Temaene presenteres i form av artikler innen forskjellige material- og bruksområder.
GOEBEL blindnagle A4_Duplex

Hva er virkelig syrefast kvalitet?

16. februar 2016
GOEBEL blindnagle A4_Duplex
NORSOK R004 krever at all kledning og festemidler som skruer og nagler skal være av rustfri AISI 316 eller A4 kvalitet.

Det er en generell oppfatning at kvalitet 316/A4 er rustfri, men klorforbindelser forårsaker over tid punktkorrosjon. En høyere kvalitet av stål type Duplex vil gi virkelig rustfritt. PRE verdier må være over 38,07 for å oppnå dette. Corrosion resistant and PRE value (Pitting Resistance Corrosion)
Produsenten Goebel kan i dag levere vanntette blindnagler i kombinasjonen A4/Duplex (se egen artikkel). I løpet av vårene 2015 lanseres det også Duplex skurer til tynnplate.